Declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://syiberica.com/ (els subdominis d’aquest lloc web tindran declaracions d’accessibilitat pròpies).

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contenido que se recoge a continuación no es accesible por lo siguiente:

1. Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: Podrien existir errors puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o en aquells signats electrònicament abans de la revisió d’accessibilitat.

2. Càrrega desproporcionada: no aplica.

3. El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable: Hi ha arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen íntegrament tots els requisits d?accessibilitat; també poden estar en aquesta situació continguts de tercers no finançats, ni desenvolupats, ni sota el control del Ministeri.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 13 dabril de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

Última revisió de la declaració: 13 d’abril del 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple::

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A través del correu electrònic [legal_email] o trucant al telèfon [legal_telefono].

Podeu presentar:

 • una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una Sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix l’article 3, apartat 4
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per [nom_fiscal] com a responsable dels continguts d’aquest lloc web.

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és del gener del 2023 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir de la data esmentada es duen a terme revisions parcials diàries del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549 :2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Entre altres, s’adopten les mesures següents per facilitar l’accessibilitat:

 • Utilització de text alternatiu a les imatges
 • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l’hiperenllaç
 • Ús dels estàndards del W3C: HTML5, CSS, DOM, SVG.